Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0
 • Muu ürituse otsimiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Tunniplaanid/Eksamiplaanid ja määrake Otsi rippmenüüst muu üritus (vt joonis).

 • Määrake tunni omaniku üksus. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te olete.
 • Määrake õppeaasta ja semester. Vaikimisi on määratud käesolev õppeaasta ja semester.
 • Määrake vajadusel real Toimumine täiendavalt sobiv nädalapäev ja sisestage toimumise algus- ja lõpukellaaeg.
 • Reale Toimumise koht otsige vajadusel koha andmed, milles toimuvaid muid üritusi soovite leida. Kui jätate koha määramata, otsitakse kõiki määratud üksuse muid üritusi.
 • Ürituste otsimiseks vajutage nupule Otsi.
 • Ekraanile väljastatakse kõik määratud üksuse jaoks tehtud muud üritused määratud perioodil ja määratud kohas (vt joonis).

 • Leitud ürituste kohta kuvatakse toimumise aeg, märkused, toimumiskoha ning tunni omaniku andmed.
 • Muu ürituse andmete real veerus Tegevused on link selle kopeerimiseks ning muu ürituse tekitanud üksuse (ruumi valdaja) töötajal lisaks lingid muu ürituse muutmiseks ja kustutamiseks.
 • Leitud muid üritusi saate sorteerida veergude Toim. aeg, Koht ja Omanik järgi. Sorteerimiseks vajutage vastava veeru pealkirja lingile.