Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width60%
Panel
borderColorsolid
bgColor#eff5fb
titleBGColor#81bef7
titleÕIS JA ÕIGUSED SELLE KASUTAMISEKS

ÕISi veebiaadress on http://ois.ut.ee/. Link ÕISi sisenemiseks paikneb ka TÜ kodulehe alaservas. ÕISi sisselogimiseks saate kasutada TÜ arvutivõrgu keskset kasutajatunnust ja salasõna või ID-kaarti. Õppijana saate lisaks kasutada ka mobiilset ÕISi.

Sisselogimine on võimalik perioodil, mil isikul on TÜga aktiivne suhe. Isik kaotab õiguse ÕISi sisse logida alates ülikooliga suhte lõppemise kuupäevast (eksmatrikuleerimise kuupäev, õppe lõpukuupäev vms).

ÕISi kasutaja õigused ja kohustused sõltuvad isiku suhtest ülikooliga.

  • Avaliku kasutaja õigused on kõigil ÕISi kasutajatel ning need tagavad juurdepääsu avalikule õppeinfole ÕISi sisse logimata avaliku õppeinfo keskkonnas
  • Õppija õigused saab isik automaatselt esimesel ÕISi sisenemisel õppija suhte (üliõpilane, külalisüliõpilane, ekstern, täiendusõppija vms) olemasolul. Õppijal on
    kasutajaõigused temaga seotud andmete osas.
Panel
borderColorsolid
bgColor#eff5fb
titleBGColor#81bef7
titleABI ÕISI KASUTAMISEL

ÕISi kasutamisel saate abi ÕISi juhenditest ja KKK rubriigist. Uue ÕISi kasutajana tutvuge kindlasti ka ÕISi üldiste kasutuspõhimõtetega. Juhendites esinevaid termineid on selgitatud ÕISi ja õppekorralduse sõnaraamatus. Juhendid on varustatud märksõnadega, mis on koondatud rubriiki Märksõnad.

Lisaks, teaduskondades ja kolledžites töötavad ÕISi koordinaatorid ja nõustajad, kelle poole saate ÕISi kasutamisel tekkinud küsimuste ja probleemidega pöörduda. Teate neile saate saata ka otse oma elektronteadete postkastist.

Kasutajatunnuse ja salasõnaga seotud probleemide korral helistage TÜ arvutiabi telefonile 737 5500 (tööpäeviti 8-17) või saatke neile kirjalik teade. Enne pöördumist võite tutvuda ka arvutiabi juhenditega, võib-olla leiate abi juba sealt.

Abi küsimisel on alati väga oluline võimalikult täpselt tekkinud probleemi kirjeldada. E-kirja teel abi küsimisel võite kasutada probleemi kirjeldamiseks ka ekraanipilti.

Column
width40%
Panel
borderColorsolid
bgColor#eff5fb
titleBGColor#81bef7
titleUUDISED
borderStylesolid


Blog Posts
max1
contentexcerpts

Vaata ka vanemaid uudiseid

Column