Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Õppekava üldandmed (vt joonisnäide) sisaldavad õppekava kirjeldavat informatsiooni (nimetus, erialad, nominaalkestus, õppeaste, vastuvõtutingimused, üldeesmärgid, õpiväljundid jms) ning üldjuhul neid igal õppeaastal ei muudeta. Üldandmetele vormistatakse igaks õppeaastaks, mil õppekava raames õppetöö toimub, aasta õppekava.

...