Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aine üldandmetesse kuvatakse automaatselt nende õppekavade ja ainetest koosnevate täiendusõppeprogrammide info, mille sisusse see aine kuulub. Nende vaatamiseks vajutage aine üldandmete vaatamise vormil nupule Näita, kuhu aine kuulub (vt joonis).

Kuvatakse kinnitatud olekus õppekavade ja täiendusõppeprogrammide nimekiri (vt joonis). Suletud olekus õppekavu ja täiendusõppeprogramme ei näidata. Õppekavade ja täiendusõppeprogrammide sisu vaatamiseks vajutage vastavatel linkidel.

...