Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kui ainele on lisatud kohustuslikud eeldusained, siis näete neid aine üldandmete vaatamise vormil (vt joonis). Kui aine on ise mõnele ainele kohustuslikuks eeldusaineks, siis näidatakse seda aine üldandmetes automaatselt alajaotuses Ained, millele ... on kohustuslikuks eeldusaineks (vt joonis). Vajutades kohustusliku aine nimetusele saate liikuda selle aine üldandmete vaatamise vormile.

...

SEOTUD TEEMAD

Kohustuslike eeldusainete haldamine