Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ainekavast väljatrüki saamiseks:

Kui soovite väljatrükki inglise keeles, siis muutke ÕISi kasutuskeel inglise keeleks ja vajutage siis sobiva väljatrükiformaadi (PDF või HTML) lingile.

Note

Kui aine üldandmete ja ainekava sisestusväljadele on sisestatud eestikeelne tekst, siis see kuvatakse väljatrükil eestikeelsena.

 


SEOTUD TEEMAD:

PDF väljundi teisendamine word'i failiks