Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info


Excerpt


Column
width50%

Töötajad kasutavad valdavalt ÕIS 1 keskkonda.  ÕIS1 veebiaadress on http://ois.ut.ee.

Töötajal, kes on lisatud kinnitatud olekus õppekavva õppekava õppijaid nõustava õppekorralduse spetsialistina, on võimalik kasutada ka ÕIS 2 keskkonda. ÕIS 2 veebiaadress on https://ois2.ut.ee.

Link ÕISi sisenemiseks paikneb ka TÜ kodulehe ülaservas ja siseveebis infosüsteemide nimekirjas.

ÕISi sisselogimiseks saate kasutada TÜ arvutivõrgu keskset kasutajatunnust ja salasõna. Siseneda saab ka ID-kaardi, Mobiil-ID või SmartID abil.


Column
width50%

Employees use mainly SIS 1. SIS 1 web address is http://ois.ut.ee.

A peron who has been added to the confirmed curriculum as a academic affairs specialist counselling the learners of the curriculum can also use the SIS 2 environment. The web address of SIS 2 is https://ois2.ut.ee.

The link to enter SIS is also located at the top of the UT website and on the intranet in the list of information systems.

You can use the central username and password of the UT computer network to log in to ÕIS. You can also enter using an ID card, Mobile ID or SmartID. Column
width50%

Sisselogimine on võimalik perioodil, mil isikul on ülikooliga aktiivne suhe. Isik kaotab õiguse ÕISi sisse logida alates ülikooliga suhte lõppemise kuupäevast (eksmatrikuleerimise kuupäev, õppe lõpukuupäev, töösuhte lõpukuupäev vms).


Column
width50%

Login is possible during the period when the person has an active relationship with the university. A person loses the right to log in to SIS from the date of termination of the relationship with the university (date of exmatriculation, date of completion of studies, date of termination of employment, etc.). 


...