Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info


Excerpt

Töötajad kasutavad ÕIS 1 keskkonda. ÕISi veebiaadress töötajale on http://ois.ut.ee

/

.

Link ÕISi sisenemiseks paikneb ka TÜ kodulehe ülaservas. ÕISi sisselogimiseks saate kasutada TÜ arvutivõrgu keskset kasutajatunnust ja salasõna

või ID-kaarti. Õppijad saavad lisaks kasutada ka mobiilset ÕISi

. Siseneda saab ka ID-kaardi, Mobiil-ID või SmartID abil.

Sisselogimine on võimalik perioodil, mil isikul on ülikooliga aktiivne suhe. Isik kaotab õiguse ÕISi sisse logida alates ülikooliga suhte lõppemise kuupäevast (eksmatrikuleerimise kuupäev, õppe lõpukuupäev, töösuhte lõpukuupäev vms).

Include Page

...

_ÕISi logimine

...

_ÕISi logimine