Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Asutuste liigi järgi otsimiseks määrake rippmenüüst Liik sobiv asutuse liik: keskkool, munitsipaalasutus, riigieelarveline asutus, kõrgkool, algkool, kutseõppeasutus, põhikool.
  • Kui soovite asutust otsida Erasmuse koodi järgi, siis selleks määrake rippmenüüst Liik asutuse liigiks kõrgkool. Sisestage tekkinud väljale Erasmuse kood ja käivitage otsing vajutades nupule Otsi.
  • Kui teete otsingut kõrgkoolide seast, siis kuvatakse otsingu tulemusel välja ka Erasmuse kood.
  • Kõrgkoole saate otsida ka tüübi (avalik-õiguslik ülikool, eraõiguslik ülikool, riigi rakenduskõrgkool, eraõiguslik rakenduskõrgkool) järgi. Tegemist ei ole kohustusliku väljaga, seega ei pruugi see kõikidel kõrgkoolidel määratud olla.

...