Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Õppekohtade esmatäitmine toimub õppeasutuse kehtestatud korras vastavalt sisseastumistulemuste paremusjärjestusele. Õppekohtade arv selgub ülikooli ja riigi vahelises lepingus.

Õppekohtadest loe lähemalt üliõpilasele kodulehelt.

...

SEOTUD TEEMAD

Vabade kohtade täitmine

...