Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sessioonõpe on õppevorm, kus kontaktõpe korraldatakse sessioonidena. Suur rõhk on üliõpilaste iseseisval tööl. Sessioonõppe lühend õppeinfosüsteemis on SÕ. Lähemalt loe üliõpilasele kodulehelt.

...