Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Excerpt Include
Akadeemilise töötaja aruanne
Akadeemilise töötaja aruanne
nopaneltrue

 

Note
 • Aruande punkti 3.5.4. Töö VÕTA-s alla kuvatakse info ÕISis olevatest õppekavade üldandmetest. Kui andmetes on ebatäpsusi, tuleb parandada algandmed.
 • Excerpt Include
  Akadeemilise töötaja aruandesse ÕISist kuvatavad andmed
  Akadeemilise töötaja aruandesse ÕISist kuvatavad andmed
  nopaneltrue

...