Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
  • See on seesama tunniplaanVäljundiga Õppija individuaalne tunniplaan näete sama tunniplaani sisu, mida näeb õppija , kui ta vajutab ÕISi pealehel lingile Minu tunniplaan vajutades. Nii saab ka töötaja kontrollida, kuidas mida õppija oma isiklikku tunniplaani isiklikus tunniplaanis näeb.
  • Õppija tunniplaani kuvatakse nendele ainult nende ainete tunnid, millele õppija on registreerunud. Tunniplaani kuvatakse vaikimisi kõik õppija ainete õppetunnid (loengud, seminarid, praktikumid, kollokviumid, individuaaltunnid, e-õppe ja praktika tunnid), kontrolltööd, konsultatsioonid, eksamid, arvestused ja korduseksamid, mille toimumine jääb määratud perioodi.
  • Tunniplaani vaatamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Üliõpilaste registreerimine õppetööle ja avanenud mooduli esilehel nupule Väljundid.
  • Täitke avanenud vormi vasakus servas raadionupp Õppija individuaalne tunniplaan ees.
  • Avaneb õppija tunniplaani vaatamise vormi. Mingi kindla õppija tunniplaani vaatamiseks peate sellele otsima selle õppija andmed. Selleks vajutage real Õppija nupule Muuda ja otsige avanenud isiku otsingu vormi kaudu isikurgistrist välja sobiv isik. Isiku valimiseks tunniplaani vaatamise vormile vajutage tema nime lingile.
  • Seejärel kuvatakse tunniplaani vaatamise vormile kõik selle õppija ainete tunnid (vt joonis). Vajadusel lugege kuvatud andmete vaatamisest täpsemalt peatükist "Õppija isiklik tunniplaan - õppijale - kuni 24.10.2019".
  • Iga TÜ hoones toimuva tunni juures on viide selle asukohale kaardil. Asukoha nägemiseks kaardil vajutage maakera-kujulisele ikoonile (vt joonis).

...