Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Protokolli saate välja printida määrates protokolli alaservas protokolli formaadi (soovitavalt PDF) ning vajutades seejärel nupule Trüki (vt joonis).

Image RemovedImage Added

Enne protokolli trükkimist saate sorteerida protokollis olevad andmed, nt protokollis olevate isikute nimede järgi. Andmete sorteerimiseks vajutage veeru pealkirja lingile. Üks vajutus veeru pealkirjal järjestab read kasvavas järjestuses, teine vajutus kahanevas järjestuses.