Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Pärast tagasi sisekasutusse viimist on võimalik muuta kaitsmisprotokollide grupi andmeid (aktiivne on nupp Muuda kaitsmisprotokollide gruppi), hindeid (nupp Hinnete lisamine) ja teemasid (nupp Teemade lisamine). Võimalik on muuta ka kõiki individuaalprotokolle. Selleks tuleb vajutada individuaalprotokolli numbril ja sellel nupule Muuda.
  • Sisekasutuse tühistamiseks vajutage kaitsmisprotokolli grupi vaatamise vormi alaservas nupule Sisekasutusse (vt joonis) ning sisestage sisekasutusse viimise selgitus.

Image RemovedImage Added

  • Kinnitatud protokolli saate tühistada nagu ka sisekasutuses protokolli.

...