Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image RemovedImage Added

  • Ekraanil avaneb uue kaitsmisprotokollide grupi tekitamise vahevorm (vt joonis) ja kohe ka ainekava valiku vorm.

Image RemovedImage Added

  • Määrake ainekava valiku vormil aine otsingutingimused (vajadusel saate otsingutingimuste määramisel abi peatükist "Ainete otsing") ja vajutage nupule Otsi. Ekraanile kuvatakse ainekava valiku vorm koos otsingutingimustele vastavate ainete ja nende ainekavade nimekirjaga. Leidke sobiv ainekava ja vajutage selle lingile.
  • Ekraanil avaneb uue kaitsmisprotokolli lisamise vorm (vt joonis). Uue protokolli väljad Aine nimetus eesti keeles, Aine nimetus inglise keeles, Struktuuriüksus ja Hindamise süsteem on täidetud ainekavast saadud andmetega.

Image RemovedImage Added

  • Kaitsmisprotokolli grupi lisamise vormi väljale Kaitsmise kuupäev sisestage kaitsmise kuupäev.
  • Lisage komisjoni esimehe (doktoriõppe korral nõukogu esimehe) nimi väljale Komisjoni/nõukogu esimees, selleks vajutage nupule Lisa esimees. Ekraanil avaneb isiku otsinguvorm. Sisestage otsingutingimused ja leidke isikuregistrist sobiv nimi (isikul peab olema ülikooliga kas tööleping või õppeülesande täitja suhe). Isiku lisamiseks protokolli lisamise vormile vajutage ees- või perekonnanime lingile. Protokolli lisamise vormile tekib ka lisaväli Tiitel, kuhu saate sisestada komisjoni esimehe tiitli. Pärast komisjoni esimehe lisamist on võimalik protokolli üldandmed salvestada, selleks ilmub nähtavale ilmub nupp Salvesta.
  • Samamoodi sisestage komisjoni/nõukogu liikmete nimed ja tiitlid.
  • Vajutage nupule Salvesta. Ekraanile kuvatakse kaitsmisprotokollide grupi vaatamise vormi (vt joonis). Salvestatud grupp on esialgu olekus Loomisel.

Image RemovedImage Added