Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ekraanile kuvatakse uuesti mooduli esileht koos otsingutingimustele vastavate kaitsmisprotokollide nimekirjaga (vt joonis).

Image Removed

Iga protokolli kohta esitatakse nimekirjas järgmised andmed:

...