Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • protokolli olek: L = loomisel, Sise = sisekasutuses, K = kinnitatud. Tüh. = tühistatud
 • protokolli number - link, millele vajutades kuvatakse ekraanile protokolli vaatamise vorm
 • ainekood - link, millele vajutades kuvatakse ekraanile aine info
 • aine nimetus - õppeaine nimetus
 • aine maht
 • väljastamise kuupäev
 • tagastamise kuupäev
 • õppejõud

Protokollid on vaikimisi järjestatud väljastamise kuupäeva järgi. Kuvatud nimekirja järjestuse muutmiseks vajutage vastava veeru päises veeru pealkirja lingile. Näiteks, kui soovite nimekirjas näha protokolle numbrite järjestuses, vajutage lingile Protokolli number. Üks vajutus veeru pealkirjal järjestab read kasvavas järjestuses, teine vajutus kahanevas järjestuses.

Image RemovedImage Added