Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Aritmeetiline keskmine hinne on hinnete arvuliste väärtuste summa jagatud hinnete koguarvuga.

Info

Täpsemalt lugege keskmiste hinnete arvutuspõhimõtetest õppijate kodulehelt. Õppijale on tema keskmised hinded näha tema õppetöö tulemuste vaatamise vormil.

...