Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Sisestage Ajavahemik väljadele sobiv periood. Väljundisse kuvatakse juhendamised, millel kasvõi üks juhendajaks olemise päev langeb sisestatud ajavahemikku. (Juhul, kui juhendamise lõppkuupäev on määramata, siis peab juhendamise alguskuupäev langema sisestatud ajavahemikku).
  • Määrake üksus, mille õppejõudude kohta te väljundit soovite (vt joonis). Väljundisse kuvatakse töölepinguga assistendid, lektorid, dotsendid, teadurid, professorid, töövõtulepinguga töötajad, õppeülesande täitjad, külalisõppejõud ja emeriidid, kelle töösuhe selle üksusega, mille kohta väljundi koostate, on olnud väljundi koostamisel määratud ajavahemiku jooksul vähemalt ühe päeva ulatuses kehtiv. Hetkel kehtivate struktuuriüksuste eellastega kehtinud suhteid arvesse ei võeta. Näiteks kui koostate väljundi perioodi 01.01.2012 - 31.12.2017 kohta ja struktuuriüksuseks on valitud loodus- ja täppisteaduste valdkond (LT) ning juhendajal on olnud õppeülesande täitja suhe loodus- ja tehnoloogiateaduskonnaga 01.04.2012 - 22.06.2012, siis tema juhendamisi, mis kestsid kasvõi ühel päeval otsitava preioodi jooksul, väljundisse ei kuvata.

  • Kui soovite kindla isiku juhendamistest väljavõtet, vajutage väljal Juhendaja nupule Otsi ning otsige isiku otsinguvormi kaudu üles sobiv isik. Tema andmete valimiseks vajutage tema ees- või perekonnanime lingile.
  • Eraldi saate otsida ka neid töötajaid, kes ei juhenda kedagi. Selleks täitke märkeruut Näita ainult isikuid, kes pole juhendajad (vt joonis) ning määrake üksus, mille töötajate hulgast soovite selliseid isikuid leida.

...