Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Väljundi koostamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Üliõpilasolekud ja avanenud mooduli esilehel nupule Väljundid.
 • Täitke avanenud vormi vasakus servas raadionupp Diplomite register ees ja määrake väljundi koostamistingimused.
 • Väljale Eksmatrikuleerimiste vahemik sisestage kuupäevavahemik.
 • Rippmenüüst Struktuuriüksus määrake lõpetajate valdkond.
 • Rippmenüüst Õppeaste määrake lõpetajate õppeaste.
 • Rippmenüüst Haridustase määrake lõpetajate haridustase.
 • Rippmenüüst Õppevorm määrake lõpetajate õppevorm (päevane päevaõpe või avatud ülikooli õpesessioonõpe).
 • Rippmenüüst Õppekava määrake lõpetajate õppekava.
 • Väljale Rea numbri algus sisestage millise järjekorranumbriga algab allakirjalehel loetuelu.
 • Õigusteaduskonna väljundi koostamisel rippmenüüs Õppetöö asukoht saab valida kas Õppetöö Tartus või Õppetöö Tallinnas
 • Rippmenüüst Sorteeri määrake andmete järjestamise alus, võimalikud valikud: Määramata (vaikimisi, järjestab õppekava koodi ja perekonnanime järgi), Diplomi number, Isiku nimi, Diplomi kuupäev ja Cum laude).

...