Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
  • Dokumendi allakirjutajate ja koostajate andmete haldamine käib ühe põhimõtte järgi. On kaks eri nimekirja: koostajate ja allakirjutajate üldine nimekiri ja mingi kindla dokumendi liigiga seotud allakirjutajate ja koostajate nimekiri. Kui isik on kord juba üldisesse koostajate ja allakirjutajate nimekirja mingi tiitliga lisatud, siis on teda selle tiitliga võimalik üldisest nimekirjast lisada igasuguste dokumentide koostajate ja allakirjutajate nimekirjadesse.
  • Kui dokumenti vormistades isikut koostajate või allakirjutajate hulgas ei ole, tuleb esmalt kontrollida, kas ta on olemas üldises nimekirjas. Kui isikut seal ei ole või on ta seal teistsuguse tiitliga, tuleb ta esmalt lisada sobiva tiitliga üldisesse nimekirja ja seejärel selle kindla dokumendi liigiga seotud koostajate või allakirjutajate nimekirja.
  • Allakirjutajaks ja koostajaks saab isikuregistrist valida ainult neid isikuid, kellel on tööleping.
Info

Vastavalt Täiendusõppe tunnistuse, tunnistuse lisa ja tõendi väljaandmise korrale allkirjastavad täiendusõppe lõpudokumendid täiendusõpet korraldava struktuuriüksuse juht (dokumendi allakirjutaja) ja programmijuht (dokumendi koostaja).

...