Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Info

Dokumendi liigist sõltuvalt tuleb dokumendi juures näidata, mis on dokumendi aluseks. On kaks eri nimekirja: aluste üldine nimekiri ja mingi kindla dokumendi liigiga seotud aluste nimekiri. Kui alus on kord üldisesse aluste nimekirja lisatud, siis on teda seal võimalik lisada igasuguste dokumentide aluste nimekirjadesse. Seega, kui mingi dokumendi vormistamisel sobivat alust dokumendiga seotud aluste hulgas ei ole, tuleb esmalt kontrollida, kas see on olemas üldistes nimekirjades. Kui alust seal ei ole, võib alustada uue aluse lisamist.

Dokumendiga seotud aluseid näete dokumendi vormistamise vormil väljal Alus (vt joonis). Kui dokumendil ühtegi alust ei ole, on väljal tekst Valitavaid väärtusi pole. Kui dokumendil on tarvis aluste loendit muuta (aluseid eemaldada, lisada või muuta), siis vajutage aluse väljal nupule Lisa/Muuda.

Avaneb dokumendiga seotud aluste haldamise vorm (vt joonis).

Edasi lugege järgmistest peatükkidest, mida mingis olukorras teha.

Children Display