Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Kustutada saab ainult loomisel olekus õppekavasid.

Kustutamiseks otsige üles õppekava, vajadusel saate selleks juhiseid peatükist "Õppekavade otsing" ning vajutage õppekava üldandmete vaatamise vormil nupule Kustuta (vt joonis).