Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Kui õppekaval on erialad, siis märgitakse kutse eriala andmetesse. Kui igal erialal on sama kutse, siis märgitakse see kutse iga eriala andmetesse.


  • Kui õppekaval on erialad, siis märgitakse kutse eriala andmetesse; kui igal erialal on sama kutse, siis ikkagi märgitakse iga eriala andmetesse see kutse.
  • Salvestamiseks vajutage nupule Salvesta. Järgmise eriala lisamiseks korrake toimingut.

...