Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Tunniplaani moodulis on võimalik saada ülevaadet ruumiregistris olevate kõikide ruumide kasutusest. Võimalik on jälgida ruumide reserveeringuid nii ruumi kasutaja (rentnik) kui omaniku (valdaja) järgi ning vaadata mingi kindla ruumi kõiki reserveeringuid ning selles toimuvaid tunde.

Ruumide kasutuse haldamine hõlmab järgmisi teemasid.

Children Display
depth2