Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Kui soovite kindlasti ruumi andmeid ruumiregistrist enda üksuse ruumide hulgast eemaldada, siis vajutage nupule Sobib.
Info

Eemaldamise järel ruumid, mis

  • ei ole kunagi ühegi tunniga seotud olnud, kustutatakse.
  • on praegu, minevikus või tulevikus mõne tunniga seotud, suletakse ehk muudetakse mitteaktiivseks.