Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Kiirkood. Kiirkoodina võib kasutada näiteks ruumi numbrit ja viidet maja aadressile: Nä 202 (Näituse 2 - 202), lo306 (Lossi 36 - 306) vms. Ruumile kiirkoodi sisestamisel kontrollitakse kas selline kiirkood on juba kasutusel. Kui on, kuvatakse teade Selline kiirkood on juba kasutusel.

  • Trükikuju. See on tekst, mida näidatakse tunni- ja eksamiplaanides väljal Koht.
  • Mahutavus. Sellele väljale saab sisestada maksimaalse inimeste arvu, mida see ruum mahutab.
  • Ruumi funktsioon määratakse juhul, kui tegemist ei ole auditooriumiga. Võimalikud funktsiooni võimalikud valikud on: staadion, arvutiklass, keemialabor, võimla, laboratoorium, ateljee, seminariruum, kabinet, raamatukogu, auditoorium.
  • Lisainfo. Sellele väljale saab sisestada ruumi iseloomustuse vaba tekstina.

...