Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info


Excerpt

Kui ÕISis (nt tunni toimumiskoha määramiseks) on vaja kasutada ruumi, mille omanik ei ole TÜ, siis tuleb selle ruumi andmed, renditud ruumi korral ka rendilepingu andmed, edastada sisestamiseks TÜ kinnisvaraosakonna Archibus/FM spetsialistile.

Seejärel on võimalik ruumi andmed Archibus/MFist ÕISi üle kanda.

 


Ruumiregistri haldamine hõlmab järgmisi teemasid.

...