Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Avaneb esildise vorm (vt joonis), mis on eeltäidetud esildise koostamisel tehtud valikute alusel.

Panel

Alates 2018/2019 õppeaastast Üliõpilasel on üliõpilasel õigus olla immatrikuleeritud korraga ühele õppekavale ühe õppekava alusel (vt ÕKE p 282.1). Kui korraldusele valitud isikul on üliõpilase või välisüliõpilase õppekoht, kuvatakse tema nime järele punane hoiatustekst: õpib juba üliõpilase/välisüliõpilase õppekohal, enne immatrikuleerimist tuleb olemasolevalt õppekohalt eksmatrikuleerida

Tegemist on hoiatusega, mis korralduse vormistamist ei takista. Kuna arst-resident ei ole tasemeõppe õppija, siis ei ole tead vaja juba olemasolevalt tasemeõppe õppekohalt eksmatrikuleerida.

Vajadusel konsulteerige sellel teemal õppeosakonna õppekorraldus- ja kvaliteeditalituse töötajatega.

Esildisel andmete täiendamine

...