Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.Teavituse liikSelgitusEkraanipilt
1Kinnituskiri aja broneerijale (teenuse saaja)
 • Broneeringu õnnestumise järel saadetakse broneeringu tegijale e-kiri broneeringu infoga.
 • Iga teenuse (Service) alajaotuses "Additional Inforamaton for Email Confirmation" saab määratleda broneeringu kinnituskirja lisatava lisainfo (kirja alajaotus "Lisateave").
 • E-kirjas oleva nupu "Halda broneeringut" kaudu saab aja broneerija aega muuta ja tühistada. vt täpsemalt "Aja broneerimine ja haldamine teenuse saajana".

Teenuse andmetes kinnituskirja lisateabe alajaotuse seadistamine:

Näide aja broneerijale saadetud kinnituskirjast:

2Kinnituskiri teenusega seotud töötajaleKinnituskiri töötajale uue broneeringu kohta on analoogne teenuse saajale saadetud kirjaga.

3Meeldetuletused
 • Meeldetuletusi saab seadistada teenuse (Service) alajaotuses "Reminders and Confirmations" igale teenusele eraldi.
 • Meeldetuletusi võib seadistada mitu, nt 24 tundi ja nädal enne saabuvat broneeringut. 
 • Meeletuletused on võimalik seadistada nii aja broneerijale, töötajale kui mõlemale.
 • Uue meeldetuletuse lisamises vajutada "Add an email" reminder, teha sobivad valikud ning kirjutada meeldetuletuskirja sisu.
  • Oluline on teada, et meeldetulevast kirjas ei ole broneeringu haldamise linki. Seega võiks kiri võiks sisaldada juhiseid, mida teha, kui on soov broneeringut tühistada. Kui broneeringu tühistamise aeg ei ole veel läbi (nt 24 tundi enne saab tühistada, seadistada saab seda vormi l"Booking page", vt juhend), siis saab isik ise aja tühistada algse kirja või kalendrisündmuses oleva lingi kaudu (vt "Aja broneerimine ja haldamine teenuse saajana").
 • Olemasolevate meeldetuletuste muutmiseks vajutada meeldetuletuse real pliiatsi-kujulisele ikoonile.
 • Olemasolevate meeldetuletuste kustutamiseks vajutada meeldetuletuse real ristikesele. 
 • Kui saadetud meeldetuletusele vastata (käsklus Reply), siis saadetakse kiri aadressile, mis on märgitud "Business information" alajoatuse all reale "Send customer reply to".

Alajaotuses "Reminders and Confirmatsion" toimub meeldetuletuste lisamine (Add an email reminder), muutmine ja kustutamine:

Meeldetuletuse seadistamise valikud (millal saata):

Meeldetuletuse seadistamise valikud (kellele saata):


4Broneeringu tühistamise kiriKui töötaja tühistab broneeringu, saadetakse . Vt tühistamise kohta ("Töötajana broneeringute vaatamine ja haldamine").