Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Linux (Network Manager)

Table of Contents
minLevel2

Eduroami seadistamiseks kasutage tarkvarapaketi "Network Manager" abi. Juhul kui teil see ei ole installeeritud, siis paigaldage sõltuvalt oma töölauakeskkonnast kas network-manager-kde või network-manager-gnome.

Seadistamine

Antud juhend on koostatud töölauakeskkonna LXDE baasil, kuid sarnased väljad leiate ka Gnome ja KDE Network Manager aknas.

...