Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aine kuulajate järjekorrast ainele registreerumise võimalusest automaatne teavitus õppijale


Info

Kui keegi tühistab oma registreeringu järjekorraga ainele, saadetakse järjekorras olijatest esimesele automaatselt elektronteade ja e-kiri teavitusega, et ta saab nüüd ainele registeerida.


Teate tekst on eesti ja inglise keeles:

Automatic notification of learners about registration for a course from the waiting listInfo

When someone cancels the registration on a course waiting list, the first on the list is automatically sent an electronic letter and an e-mail with the notification that s/he can now register for the course.


The text of the message is in Estonian and English:


Panel
titleAines ARSK.05.019 "Haige uurimine sisekliinikus" vabanes koht

Soovisite registreeruda õppeainele ARSK.05.019 "Haige uurimine sisekliinikus". Õppeaines on vabanenud koht.

Kui soovite õppeainele registreeruda, siis minge Õppeinfosüsteemi aadressile https://ois2.ut.ee/#/registrations ja valige "Registreeru ainele". Kui soovite loobuda, siis valige "Lahku järjekorrast".

Teade kehtib kolm päeva. Kui Te kolme päeva jooksul ei ole ainele registreerunud, tehakse pakkumine järjekorras järgmisele õppijale.
IN ENGLISH:

You wished to participate in course ARSK.05.019 "Patient Examination in Internal Medicine". A place in the course has become vacant.

If you wish to register to the course, go to the Study Information System page https://ois2.ut.ee/#/registrations and choose "Register for selected courses". If you wish to quit the course then choose "Remove from waiting list".

This notification will be valid for three days. If you have not registered to the course in three days, this opportunity will be offered the following student in the waiting list.