Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Kui keegi tühistab oma registreeringu järjekorraga ainele, saadetakse järjekorras olijatest esimesele automaatselt elektronteade ja e-kiri teavitusega, et ta saab nüüd ainele registeerida.


Teate tekst on eesti ja inglise keeles:

Panel
titleAines [ARSK.05.019 "Haige uurimine sisekliinikus"] vabanes koht

Soovisite registreeruda õppeainele [ARSK.05.019 "Haige uurimine sisekliinikus"]. Õppeaines on vabanenud koht.

Kui soovite õppeainele registreeruda, siis minge Õppeinfosüsteemi aadressile <a href="https://ois2.ut.ee/#/registrations" target="_blank">https://ois2.ut.ee/#/registrations</a> ja valige "Registreeru ainele". Kui soovite loobuda, siis valige "Lahku järjekorrast".

Teade kehtib kolm päeva. Kui Te kolme päeva jooksul ei ole ainele registreerunud, tehakse pakkumine järjekorras järgmisele õppijale.
<strong>IN ENGLISH:</strong>

You wished to participate in course [ARSK.05.019 "Patient Examination in Internal Medicine"]. A place in the course has become vacant.

If you wish to register to the course, go to the Study Information System page <a href="https://ois2.ut.ee/#/registrations" target="_blank">https://ois2.ut.ee/#/registrations</a> and choose "Register for selected courses". If you wish to quit the course then choose "Remove from waiting list".

This notification will be valid for three days. If you have not registered to the course in three days, this opportunity will be offered the following student in the waiting list.Eestikeelne teavitus üliõpilasele, külalisüliõpilasele, täiendusõppijale:

...