Tunniplaani sisu vaatamiseks tuleb valida ÕISi menüüst Tunniplaan, otsida välja sobiv tunniplaan/eksamplaan ning klõpsata selle kaardile (vt joonis).


Avaneb tunniplaaniga seotud toimumiste kalendervaade. Vaikimisi näidatakse tunniplaanis käesoleva semestri ja käesoleva õppenädala tunniplaani.


Soovi korral saate selle avada ka päeva , kuu või semestri vaates, kasutades paremal ülaservas vastavaid nuppe (vt joonis).


Tunniplaanis mõne õppeaine toimumiste otsimiseks on võimalik kasutada otsingut.Perioodi muutmiseks saate kasutada vasakul ülaservas asuvat kalendri menüüd (, kus olenevalt avatud vaatest, saate päevade, nädalate või kuude vahel navigeerimiseks kasutada noole nuppe, kalendrit (vajutades vastavale ikoonile) või kuupäeva sisestamist (kirjutades kuupäeva väljale soovitud kuupäeva). Algseisu saate taastada, kui vajutate nupule Täna.


Tunni kohta näidatakse kalendris järgnevat infot:

 • toimumise kellaaeg
 • ainekood
 • õppeaine nimetus
 • tunni liik (loeng, eksam/arvestus vms). Tunni liiki aitab eristada ka tunni juures olev silt, mis on sama liigiga tundidel ühte värvi. Legendi leiate kalendri alt.


Tunnile vajutades avaneb täiendav info, kus on lisaks toimumise ajale ja õppeaine nimetusele kuvatud ka 

 • tunni liik
 • toimumise nädalad
 • toimumise koht
 • tunniga seotud õppejõud
 • tunniga seotud märkused
 • rühma tähis

Kalendrivaate all eraldi plokkides kuvatakse:

 • tunni liikide legend
 • tunniplaani kuuluvate õppeainete nimekiri
 • kõigi tunniplaani kuuluvate toimumiste nimekiri

For viewing timetable content, find the necessary timetable in the SIS Timetables menu and click on its card (see Figure).


The calendar view of events related to the timetable opens.


By default, the timetable of the current semester and of the current study week is displayed. You can also open the day, month or semester view using the buttons at top right (see Figure).


It is possible to search for events in the lesson plan.


To change the period, you can use the calendar menu (see Figure) at the top left where, depending on the open view, you can use arrows for navigating between days, weeks or months, the calendar (by clicking the corresponding icon) or entry of date (by typing the necessary date on the date field). You can restore the initial situation by clicking the button Today.


The following information is displayed about the classes:  

 • time of occurrence
 • course code
 • course title
 • type of the event (lecture, exam/pass-fail evaluation, etc). Types of events are also distinguished by labels which are of the same colour for the same type of events). You will find the legend bellow the calendar.


By clicking on the event, additional information on the event opens where, in addition to time and course title also

 • event type
 • academic weeks of occurrences
 • place of occurrence
 • lecturers
 • additional information related to the event
 • the group title

The following is displayed in separate blocks under the calendar view:

 • legend of event types
 • a list of courses included in the timetable
 • a list of all events included in the timetable