ÕISi teadete postkast on üks ülikooli ametlikest üliõpilaste teavitamise vahenditest.

Kõik ÕISi kaudu saadetud teated saadetakse saaja teadete postkasti ja tema kontaktandmetes olevatele e-posti aadressidele. 

SIS messages is one of the official means by which the university informs students.

All the messages sent through SIS are sent to the recivers’s SIS messages and to email addresses provided in their contact data. 


  • No labels