Skip to end of metadata
Go to start of metadata
ÕISi elektronteadete postkast on üks ülikooli ametlikest üliõpilaste teavitamise vahenditest.
Kõik ÕISi kaudu saadetud teated saadetakse õppija elektronteadete postkasti ja õppija kontaktandmetes olevatele e-posti aadressidele. 

Teadete saatmise ja automaatselt saadetavate teavituste kohta saab täpsemalt lugeda järgmistest teemadest:

SIS mailbox of electronic messages is one of the official means by which the university informs students.

All the messages sent through SIS are sent to the learner’s mailbox of electronic messages and to email addresses provided in the learner’s contact data. 

You can read more about sending of messages and automatically sent notifications in the following themes:  • No labels