Kui teie õppekoht ei vasta tulemusstipendiumi või erialastipendiumi taotlemise tingimustele.

Teade:

Teil pole võimalik tulemusstipendiumi taotleda, kuna õpite osakoormusel. Kui Teil on küsimusi tulemusstipendiumi taotlemise/määramise kohta, palun pöörduge oma valdkonna dekanaadi töötajate või üliõpilasnõustaja poole (noustaja@ut.ee).

või

Teade:

Teie õppekohal pole võimalik erialastipendiumi Tartu Ülikoolis taotleda. Kui Teil on küsimusi erialastipendiumi taotlemise/määramise kohta, palun pöörduge oma valdkonna dekanaadi töötajate või üliõpilasnõustaja poole (noustaja@ut.ee).
Kui olete üliõpilane ning vastate stipendiumi taotlemise tingimustele, kuid teie profiili ei ole sisestatud pangakonto numbrit.

Teade:

Avalduse esitamiseks peab Teil olema sisestatud pangakonto number. Palun sisestage see profiilis üldandmetesse.

 • Vajutage lehe ülemises paremas nurgas oma nimele, valige Profiil, vajutage Arvelduskonto plokis pliiatsi ikoonile, sisestage arvelduskonto number ja salvestage.

Välisüliõpilastel ei ole Eesti pangakonto numbri sisestamine kohustuslik. Eesti pangakontot omaval välisüliõpilasel soovitame pangakonto numbri ÕISi sisestada.Kui vastate stipendiumi taotlemise tingimustele, kuid viibite taotlemise perioodil akadeemilisel puhkusel.

Teade tulemusstipendiumi kohta:

Teil pole võimalik tulemusstipendiumi taotleda, kuna viibite akadeemilisel puhkusel. Kui Teil on küsimusi tulemusstipendiumi taotlemise/määramise kohta, palun pöörduge oma teaduskonna dekanaadi töötajate või üliõpilasnõustaja poole (noustaja@ut.ee).

või

Teade erialastipendiumi kohta:
Teil pole võimalik erialastipendiumi taotleda, kuna viibite akadeemilisel puhkusel. Kui Teil on küsimusi erialastipendiumi taotlemise/määramise kohta, palun pöörduge oma valdkonna dekanaadi töötajate või üliõpilasnõustaja poole (noustaja@ut.ee).Kui õpite pikendatud õppeajal.

Stipendiumide taotlemise lehel näidatakse:

Teade erialastipendiumi kohta:

Teil pole võimalik tulemusstipendiumi taotleda, kuna viibite pikendatud õppeajal. Kui Teil on küsimusi tulemusstipendiumi taotlemise/määramise kohta, palun pöörduge oma valdkonna dekanaadi töötajate või üliõpilasnõustaja poole (noustaja@ut.ee).

või

Teade erialastipendiumi kohta:

Teil pole võimalik erialastipendiumi taotleda, kuna viibite pikendatud õppeajal. Kui Teil on küsimusi erialastipendiumi taotlemise/määramise kohta, palun pöörduge oma valdkonna dekanaadi töötajate või üliõpilasnõustaja poole (noustaja@ut.ee).
Kui teie õppekava täitmine VÕTAta või koos VÕTAga arvestatud tulemustega on alla 100%. 

See, kas õppekava täitmise mahu hulka arvestatakse ka VÕTAga üle kantud tulemused, sõltub stipendiumi taotlemise tingimustest. Tutvuge stipendiumide taotlemise tingimustega õppijate kodulehel.

Teade:

Teie õppekava täitmise protsent (VÕTAta) 96%. Teie õppetulemused ei võimalda tulemusstipendiumi taotleda. Põhjus võib olla üks järgnevatest:

 • Moodulite valiku lehel võivad olla vajalikud valikud tegemata. Õppekava täitmise protsent arvutatakse valitud moodulite põhjal.
 • Kui olete teinud täna moodulite valikutes muudatusi või kui mõni eksamitulemus on täna sisse kantud, siis õppekava täitmise protsent uueneb ÕIS-is järgmiseks päevaks. Proovige homme uuesti taotlust esitada.
 • VÕTA-ga üle kantud ainepunktid tulemusstipendiumi taotlemisel õppekava täitmisena arvesse ei lähe.
 • Vabaained lähevad õppekava täitmisel arvesse vaid vabaainete mooduli mahus. Üle mahu tehtud vabaained arvesse ei lähe.

Kui Teil on küsimusi tulemusstipendiumi taotlemise/määramise kohta, palun pöörduge oma valdkonna dekanaadi töötajate (https://www.ut.ee/et/oppimine/instituudid-oppekavade-noustajad-valdkondades) või õppeosakonna õppekorraldusnõustaja poole (noustaja@ut.ee).
Tulemusstipendiumi info: https://www.ut.ee/et/oppimine/tulemusstipendium

või

Teade:
Teie õppekava täitmise protsent 96%. Teie õppetulemused ei võimalda erialastipendiumi taotleda.

Kui olete õppekava täies mahus täitnud, aga ei saa taotlust esitada, võib põhjus võib olla üks järgnevatest:

 • Moodulite valiku lehel võivad vajalikud valikud tegemata. Õppekava täitmise protsent arvutatakse valitud moodulite põhjal.
 • Kui olete teinud täna moodulite valikutes muudatusi või kui mõni eksamitulemus on täna sisse kantud, siis õppekava täitmise protsent uueneb ÕIS-is järgmiseks päevaks. Proovige homme uuesti taotlust esitada.
 • Vabaained lähevad õppekava täitmisel arvesse vaid vabaainete mooduli mahus. Üle mahu tehtud vabaained arvesse ei lähe.

Kui Teil on küsimusi erialastipendiumi taotlemise/määramise kohta, palun pöörduge oma valdkonna dekanaadi töötajate (https://www.ut.ee/et/oppimine/oppekavade-noustajad-valdkondades) või õppeosakonna õppekorraldusnõustaja poole (noustaja@ut.ee). Erialastipendiumi info: https://www.ut.ee/et/oppimine/erialastipendium

 • Õppekava täitmise mahtu mõjutavad ka moodulite valikud. Kui olete sooritanud piisaval hulgal oma õppekavasse kuuluvaid aineid, aga moodulite valikud on tegemata, on õppekava täitmine stipendiumide taotlemise lehel 0%.
 • Õppekava mooduleid saate valida (hetkel ainult bakalaureuse õppes õppijad) ja oma õppetöö tulemusi õppekava kontekstis vaadata ÕISis lehel Õppetulemused - Valikud õppekavas.

Tähelepanu!

Õppekava täitmise mahtu arvutatakse igal ööl. Kui õppekava täitmise protsent muutub (näiteks õppekava moodulite valikute muutmise tõttu), kajastub muutus Stipendiumide taotlemise lehel järgmisel päeval.

Kui olete esimese semestri üliõpilane.

Teade:

Teil pole võimalik tulemusstipendiumi taotleda, kuna õpite esimest semestrit. Kui Teil on küsimusi tulemusstipendiumi taotlemise/määramise kohta, palun pöörduge oma valdkonna dekanaadi töötajate või üliõpilasnõustaja poole (noustaja@ut.ee).Kui käesoleval semestril on tulemusstipendiumi või erialastipendiumi taotlus juba esitatud.

Stipendiumide taotlemise lehel näidatakse:

Teade:

Sellel semestril on Teil avaldus esitatud 19/20 S (esitatud 2019-09-13 14:45).Taotlemisperioodi välisel ajal.

 • Kui teie õppekohal on võimalik stipendiumeid taotleda, näidatakse:
Teade:
Stipendiumi avaldusi saab esitada sügissemestril ajavahemikul 1. september kuni 30. september ja kevadsemestril ajavahemikul 1. veebruar kuni 28. veebruar.

If your study place does not qualify for the stipend.

Teade:

You cannot apply for the achievement stipend as you study in part-time studies. In case you have any questions on applying and granting of achievement stipends, please contact the dean's office of your faculty or a Student Adviser (noustaja@ut.ee).

või

Teade:

Your study place gives no right to apply for the specialisation stipend at University of Tartu. In case you have any questions on applying and granting of fspecialisation stipends, please contact the dean's office of your faculty or a Student Adviser (noustaja@ut.ee).
If you are a student and you qualify for a stipend but have not entered a bank account number in your profile.

Notice:

For application submission you need to have added your Estonian bank account. Please add the account number in profile general information.

 • Click on your name in the upper right corner of the page, select Profile, press the pencil icon in the Bank account block, enter your bank account number and save.

International students are not required to enter an Estonian bank account number. International students with an Estonian bank account should enter the account number.If you qualify for the stipend but are on academic leave during the application period.

Notice:

You cannot apply for the achievement stipend as you are on academic leave. In case you have any questions on applying and granting of achievement stipends, please contact the dean's office of your faculty or a Student Adviser (noustaja@ut.ee).

or

Notice:

You cannot apply for the specialisation stipend as you are on academic leave. In case you have any questions on applying and granting ofspecialisation stipends, please contact the dean's office of your faculty or a Student Adviser (noustaja@ut.ee).If you have extended your study period.

The stipend application page will show:

Notice:

You cannot apply for the achievement stipend as you have extended your study period.  In case you have any questions on applying and granting of achievement stipends, please contact the dean's office of your faculty or a Student Adviser (noustaja@ut.ee).

or

Notice:

You cannot apply for the specialisation stipend as you have extended your study period.  In case you have any questions on applying and granting of specialisation stipends, please contact the dean's office of your faculty or a Student Adviser (noustaja@ut.ee).
If your curriculum filling without or with RPL is less than 100%.

Whether the study results transferred by RPL are included in the scope of the curriculum depends on the conditions for applying for the stipend. Check out the conditions for applying for stipends.

Teade:

You have completed curriculum (without RPL) 96%. Your study results (grades and credits) do not allow you to apply for the achievement stipend.

If you have fully completed your curriculum, but technically cannot submit the application in SIS, the reason can be one of the following:

 • In case there are modules to be chosen in your curriculum, make sure you have registered your choice on the module choice page (in SIS). The percentage of the curriculum's completion is calculated based on the modules you have chosen.
 • If you have made changes in your choice of the modules today, or an exam/test result has been inserted to SIS today, please try to submit the application tomorrow.
 • The credit points transferred by RPL (recognition of prior learning) are not taken into account when calculating the completion percentage of the curriculum for achievement stipend.
 • Optional courses will be taken into account only to the extent prescribed in the optional courses module.

In case you have any questions about applying and granting of achievement stipend, please contact the dean's office of your faculty or a Student Adviser (noustaja@ut.ee). More information about achievement stipend: https://www.ut.ee/en/studies/achievement-stipend

or

Teade:

You have completed curriculum 96%. Your study results (grades and credits) do not allow you to apply for the specialisation stipend.

If you have fully completed your curriculum, but technically cannot submit the application in SIS, the reason can be one of the following:

 • In case there are modules to be chosen in your curriculum, make sure you have registered your choice on the module choice page (in SIS). The percentage of the curriculum's completion is calculated based on the modules you have chosen.
 • If you have made changes in your choice of the modules today, or an exam/test result has been inserted to SIS today, please try to submit the application tomorrow.
 • Optional courses will be taken into account only to the extent prescribed in the optional courses module.

In case you have any questions about applying and granting of specialisation stipend, please contact the dean's office of your faculty or a Student Adviser (noustaja@ut.ee). More information about specialisation stipend: https://www.ut.ee/en/studies/specialisation-stipend

 • Module selections also influence the completion of the curriculum. If you have completed a sufficient number of courses in your curriculum, but have not selected any modules, the completion of curriculum on the stipend applications page will be 0%.
 • You can select modules for the curriculum (currently only available for bachelor students) and view your learning outcomes in the context of the curriculum on the Study results - Selections in curriculum page.

Attention!

The volume of completion of the curriculum is calculated every night. If the percentage of completion of the curriculum changes (due, for example, to changes in curriculum module selections), the change will be reflected on the Stipend application page the following day.If you are a first semester student.

Teade:

You cannot apply for the achievement stipend as this is your first semester UT. In case you have any questions on applying and granting of achievement stipends, please contact the dean's office of your faculty or a Student Adviser (noustaja@ut.ee).If you have already applied for a Achievement stipend or Specialisation stipend this semester.

The stipend application page will show:

Teade:

The application for the running semester has been submitted 19/20 S (submitted at 9/13/19, 2:45 PM).Outside the application period.

 • If your study place does not qualify for the stipends, the applications page will show:
Teade:
Applications for the specialisation stipend can be submitted in autumn semester within the period of September 1 - September 30 and in spring semester within the period of February 1 - 28 of February.