ÕISi kaudu on võimalik saata õppijatele ja teistele ülikooliga seotud isikutele mitmel moel teateid.

Õppejõu õigustega isik saab teateid saata:

Kõik ÕISi kaudu saadetud teated saadetakse õppija teadete postkasti ja õppija kontaktandmetes olevatele e-posti aadressidele.

Õppijad ise saavad teateid saata ülikooliga tööalaselt seotud isikutele (nt õppekorralduse spetsialistidele, õppejõududele) teadete postkasti kaudu.