Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ÕISi kaudu on võimalik saata õppijatele ja teistele ülikooliga seotud isikutele mitmel moel teateid.

Õppejõu õigustega isik saab teateid saata:

Kõik ÕISi kaudu saadetud teated saadetakse õppija elektronteadete postkasti ja õppija kontaktandmetes olevatele e-posti aadressidele.

Õppijad ise saavad teateid saata ülikooliga seotud isikutele (nt nendega sama ainet kuulavatele õppijatele, ÕISi koordinaatoritele ja nõustajatele) elektronteadete postkasti kaudu.