Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Profiili andmete nägemiseks peate ÕISi sisse logima.

Oma profiili andmete vaatamiseks vajutage ÕISi paremal ülemises nurgas oma nimele (joonisel p 1) ja seejärel valige Profiil (joonisel p 2).

Kuvatakse leht, mille päises on teie nimi ja matriklinumber (kui olete õppiud Tartu Ülikoolis) (joonisel p 1) ning profiili vahelehtede pealkirjad (joonisel p 2).

Vaikimisi on avatud Üldandmete vaheleht.

Teistel profiili vahelehtedel saate lisaks tutvuda oma:

  • Õppeinfo andmetega
  • Tööinfo andmetega
  • Dokumentidega
  • Konto sätetega

To view your profile, you have to be logged in to SIS.

To view the details of your profile, click on your name in the upper right corner of the SIS (Figure p 1) and then select Profile (Figure p 2).

A page with your name and study book number (if you have studied at the University of Tartu) (Figure 1) and profile tab titles (Figure 2) will be displayed.

By default, General information will be displayed.

In other the profile tabs, you can also view your:

  • Study information
  • Work information
  • Documents
  • Account settings


  • No labels