Eri ÕISi lehtedele on võimalik tekitada viitu. Viida loomiseks peavad kasutajal olema vastavad eriõigused. Kui kasutajal on viida loomise õigused olemas, kuvatakse talle tegevuste rippmenüüsse valik Tekita viit (vt joonis).

Viida tekitamiseks tuleb minna lehele, millele viita soovitakse tekitada ja valida rippmenüüst Tekita viit. Avaneb leht, millel on sellele lehele genereeritud viidad (vt joonis).

  • Viit (avalikule kasutajale) – kasutada siis, kui viida alt avanev info on mõeldud nendele, kes ÕISi sisseloginuna ei kasuta. Juurde pääseb selle viidaga ainult avalikule õppeinfole (see info, mis kättesaadav avalikule kasutajale: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast). Avalikel veebilehtedel võiks kasutada seda tüüpi viita.
  • Viit (ÕISi kasutajale) – selle viida alt avaneva info nägemiseks peab isik olema ÕISi sisse loginud. Kui ei ole, siis kuvatakse viida kasutajale sisselogimise leht. Kui viida avaja logib end sisse, näeb ta ainult seda infot, mida tema õigused võimaldavad näha. St tähelepanu tuleb pöörata sellele, et viida tekitajal võivad olla suuremad õigused ja ta näeb rohkem infot, kui see, kes viida abil lehe hiljem avab.
  • Alternatiivne URL – põhimõtteliselt sama, mis eelmine, aga sisselogimist ei nõuta. Kui isik on sisselogitud, näeb ta seda infot, mida tema õigused näha võimaldavad. Kui sisse pole logitud, on näha ainult seda infot, mis on mõeldud avalikule kasutajale.
  • Alternatiivne URL otsinguga - URL otsinguga teeb otsingu lehel ka kohe otsingu ära. See on hea, kui on vaja teha viit mingite tingimuste järgi sooritatud otsingu tulemustele. Näiteks, kui on välja otsitud mingi üksuse või õppejõu ained, õppekavad vms ja sellele lehel viit tekitada, siis see, kes viida avab, näeb lehel kohe ka selle otsingu tulemust (nt nimekirja nendest ainetest). Võrdluseks, kui kasutada sellise lehe edastamiseks viita avalikule kasutajale, viita ÕISi kasutajale või alternatiivset URL, siis peab viida avaja vajutama eraldi nupule Otsi, et neid otsingutingimusele vastavaid aineid näha. Saab kasutada info edastamiseks ka neile, kes ÕISi kasutajad ei ole, aga peab jälgima, et info on selline, mida avalik kasutaja näeb. Ilma ÕISi sisselogimata näeb avalikku õppeinfot. Seega saab seda liiki viita kasutada eelkõige õppekavade, ainete ja tunniplaanide jms avaliku õppeinfo edastamiseks.
  • Viida alt avaneval lehel on sama taustavärv ja keel, mis on viida tekitajal ÕISi seadete alt valitud.
  • Kui pärast viida tekitamist on lisatud täiendavalt andmed (nt link on tehtud struktuuriüksuse tunniplaanile ja sellesse on lisatud tunde), siis kuvatatakse need automaatselt viida kasutajale.