Mingis kindlas ruumis toimuvaid tunde saate vaadata lisaks sellele kasutusplaanile ka ruumiregistris ruumi kasutuse kalendris.

  • Üksuse mingis kindlas ruumis toimuvate kõikide tundide ja reserveeringute vaatamiseks määrake tunniplaani mooduli esilehel Otsi rippmenüüst Ruumi kasutusplaan (vt joonis).

  • Jätke üksus määramata (vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te olete), sest ruumis võib olla tunde ja reserveeringuid, mille omanikuks on mõni teine üksus.
  • Määrake periood, st õppeaasta, semester, nädalad, nädalapäev ja kellaajavahemik (joonisel p 1), mille jooksul teid ruumi kasutamine huvitab. Vaikimisi on määratud hetkel kehtiv õppeaasta ja semester.
  • Määrake ruum, mille kasutamisplaan teid huvitab. Selleks sisestage reale Toimumise koht (joonisel p 2) ruumi kiirkood. Kui te kiirkoodi ei tea, vajutage nupule Otsi ja otsige avanenud vormi kaudu üles ruumi andmed. Juhiseid otsingutingimuste määramiseks saate vajadusel peatükist "Ruumiregistrist ruumide otsing".
  • Leitud ruumi valimiseks kasutusplaani vormile vajutage nupule Vali.
  • Kui soovite näha ka valitud ruumile (ruumidele) määratud perioodiks tehtud reserveeringuid, täitke märkeruut Näita ka reserveeringuid (joonisel p 3).
  • Valitud ruumi kasutusplaani ekraanile kuvamiseks vajutage otsingutingimuse järel nupule Otsi.

Otsingu tulemusel (vt joonis) kuvatakse ekraanile nimekiri, milles on iga tunni kohta toodud järgmised andmed:

Kui otsinguks kasutada toimumise algust ja lõppu (st Toimumine alates ... kuni), siis leitakse ka tunnid, mis jäävad osaliselt sisestatud ajavahemikku. Nt kui otsida 12.15-14.00, siis kuvatakse kõik tunnid, mis jäävad osaliselt või täielikult sellesse vahemikku -12.15-14.00, 11.00-13.00, 12.00-15.00, 13.00-14.00, 13.00-15.00, 10.00-15.00 jne.

 

Veerus Tegevused on lingid (vastavalt kasutaja eriõigustele) tundide ja reserveeringute andmete ja olekute muutmiseks, kopeerimiseks ja kustutamiseks.