Eksamiprotokolli on võimalik lisada vahetulemuste (kontrolltööde, seminariettekannete, praktiliste tööde vms) eest õppijatele antavad punktid. Kui kontrolltööde eest saadud punktid on lisatud juba varasemalt ÕISi on võimalik need ühekorraga protokolli vahetulemuste veergudesse üle kanda.

  • Vahetulemuste veergude tekitamiseks protokolli, valige uue eksamiprotokolli lisamisel rippmenüüs Lisada vahetulemuste veerud 5 või 10 (kui vahetulemusi on kuni 5, valige 5, kui viiest rohkem, valige 10) (vt joonis). Väljale Vahetulemuste pealkirjad tekib seejärel viis või kümme lahtrit, nendesse sisestage vahetulemuste veergude pealkirjad, nt KT1, KT2, KT3, Essee jne (joonisel p 2). Kokku on võimalik protokolli lisada kuni kümme vahetulemuse veergu.

  • Pärast isikute lisamist protokolli viige protokoll sisekasutusse ja vajutage nupule Muuda. Nüüd on näha, et õppijate nimede järele on ilmunud vahetulemuste veerud lisatud pealkirjadega (joonisel p 1) ning protokolli muutmise vormile on tekkinud nupp Lisa kontrolltöö tulemused (joonisel p 2).

 

  • Esseede vm tööde punktid sisestage käsitsi vahetulemuste veergudesse.
  • Kui soovite lisada vahetulemuste sisestusväljadele ÕISi sisestatud kontrolltööde tulemused, siis vajutage nupule Lisa kontrolltöö tulemused. Avaneb kontrolltööde tulemuste protokolli ülekandmise vorm (vt joonis), millel saate tähistada kontrolltöö ja protokolli vastava vahetulemuse veeru, millesse tulemused üle soovite kanda.

  • Tulemuste ülekandmist saate teha kontrolltööde kaupa. Esmalt täitke raadionupp kontrolltöö juures, seejärel vahetulemuse veeru juures, kuhu selle kontrolltöö tulemused soovite üle kanda. Tulemuste ülekandmiseks vajutage nupule Lisa. ülejäänud kontrolltööde tulemuste ülekandmiseks korrake ükshaaval toimingut.
  • Järgneval joonisel (vt joonis) on näha, kuidas ülekantud kontrolltööde tulemused vahetulemuste veergudesse kuvatakse.

  • Veerus Kokku näidatakse kõikide sisestatud vahetulemuste punktide kogusummat.
  • Õppija näeb vahetulemusi oma õppetöö tulemuste lehel järgmiselt (vt joonis).