Uue aine lisamine hõlmab järgmisi tegevusi.

Esmalt tuleb lisada aine üldandmed. Nende vormistamine hõlmab järgmisi tegevusi:

Aine üldandmetele vormistatakse igaks selleks toimumise semestriks ainekava. Uue ainekava lisamine hõlmab järgmisi tegevusi:


SEOTUD TEEMAD

Õppejõu õigused ainetega tegelemiseks