Tunniplaan (eksamiplaan) on teatud sisemise loogika järgi üheskoos vaadeldavate tundide hulk. ÕISis jagunevad tunni- ja eksamiplaanid järgmiselt: struktuuriüksuste tunni- ja eksamiplaanid, õppija isiklik tunniplaan ja õppija isiklik eksamiplaan, õppejõu isiklik tunniplaan.