Struktuuriüksuste tunni- ja eksamiplaanide sisu haldamine tähendab tundide lisamist ja eemaldamist tunni- või eksamiplaani üldandmetest.

 • Üks võimalus tundide lisamiseks tunni- ja eksamiplaanidesse ja tundide eemaldamiseks plaanidest on tunni lisamise või muutmise vormil. Kuid süsteem võimaldab plaanide sisu hallata ka mugavamalt ja kiiremalt, ilma konkreetse tunni andmete muutmise vormile minemata. Selline plaanide sisu haldamise põhimõte seisneb selles, et tehakse tundidest mingi valim ja lisatakse see ühekorraga sobivasse plaani. Mingi valimi kaupa on võimalik tunde plaanidest ka eemaldada.
 • Samuti on plaanide haldamise vormi kaudu võimalik üksuse tunni- või eksamiplaani lisada teise üksuse tunde. Seda ei saa teha tunni muutmise vormil, kuna teise üksuse tunni muutmiseks ei ole kasutajatel üldjuhul vastavaid õigusi.

Tunde saate plaanidesse lisada järgmise põhimõtte järgi:

 • tunnid liigiga õppetund saate siduda tunniplaanidega
 • tunnid liigiga eksami/arvestus, korduseksam ja kontrolltöö saate siduda tunni- ja eksamiplaanidega
 • tunni liigiga konsultatsioon saate siduda eksamiplaanidega
 • Tunni- või eksamiplaani sisu haldamiseks liikuge tunniplaani mooduli esilehele ja vajutage nupule Tunniplaani sisu.
 • Ekraanil avaneb aine omaniku järgi tunniplaani sisu haldamise vorm (vt joonis).

 • Määrake Tunniplaan/eksamiplaan rippmenüüst Tunniplaan või Eksamiplaan, olenevalt sellest, mis liiki plaani sisus soovite muudatusi teha.
 • Määrake plaani omaniku üksus. Vaikimisi on määratud üksus, mille töötaja te olete.
 • Määrake õppeaasta ja semester.
 • Väljade Muudetav tunniplaan või Muudetav eksamiplaan rippmenüüdesse (vt joonis) kuvatakse seejärel otsingutingimustele vastavad plaanid. Määrake nende hulgast see, mille sisu soovite muuta.

Kui teil on õigus muuta kinnitatud tunniplaane, siis kuvatakse teile ka kinnitatud plaanid. Kui vastavad õigused puuduvad, kuvatakse ainult loomisel ja sisekasutuses tunni- ja eksamiplaanid.

 • Määrake alus, mille järgi soovite valitud plaanide tunde lisada või neid plaanist eemaldada. Selleks määrake vormi alumises osas Alus rippmenüüst (vt joonis) aine omanik, tunni omanik või teine tunniplaan.

 • Ekraanile kuvatakse sama vorm koos valitud aine(te) tundide nimekirjaga (vt joonis). Nimekirjas kuvatakse iga tunni toimumisaeg, ainekood ja ainekava, nimetus, seotud tunniplaanid, koht, omanik, rühm ja õppejõud. Leitud andmeid saate sorteerida veergude: Toim. aeg, Ainekood, Aine nimetus, Koht, Omanik, Rühm/tunnus järgi.
 • Esimeses kahes veerus on Lisa ja Eemalda märkeruudud tunni lisamise ja eemaldamise märke tegemiseks (joonisel p 1). Tunnil, mis juba on valitud plaanis, on veerus Eemalda märkeruut. Tunnil, mis valitud plaanis ei ole, on veerus Lisa märkeruut. Täitke nende tundide ees olevad märkeruudud, mida soovite valitud tunni- või eksamiplaanile lisada või plaanist eemaldada.

Kui leitud tunni olek on madalam valitud tunni- või eksamiplaani olekust, kuvatakse teade: Tunni olek on väiksem kui tunniplaani olek ja tundi ei saa plaaniga siduda. Sellisel juhul tuleb kas tunni olek muuta plaaniga vähemalt samaks või viia plaani olek tagasi tunni olekuga vastavaks.

 • Muudatuste salvestamiseks vajutage nupule Salvesta  (joonisel p 2).