Ainekava vaatamise vormil väljal Toimumised lingile Vaata (vt joonis) vajutades avaneb aine tundide ehk toimumiste vaatamise vorm.

Toimumiste vaatamise vormil on näha kõik ainekavale vormistatud tunnid ehk toimumised (vt joonis).

Lisaks kuvatakse:

  • registreerumisega eksami ja korduseksami korral link Vt. eksamile registreerituid, millele vajutades avaneb eksamile või korduseksamile registreeritute nimekiri
  • kontrolltöö korral lingid Vt. kontrolltööle registreerituid registreerunute vaatamiseks ja Sisesta tulemused kontrolltööde tulemuste sisestamiseks