• Selle püsiva piiranguga saavad eriõigusega töötajad fikseerida millise õppetöö asukoha kõrvaolekuga õppijatele on ainele registreerumine lubatud. Piirangu kehtestamisel saavad ainekavale registreeruda ainult need õppijad, kellele on sobiv õppetöö asukoha kõrvalolek määratud.
  • Tingimusele mittevastavale õppijale kuvatakse registreerumisel teade: Ainele registreerumine ei ole teie õppetöö toimumiskohale lubatud (ÕKE p 432 ja 64).
  • Kui töötaja soovib tingimustele mittevastavat õppijat selle piiranguga ainele registreerida, kuvatakse talle teade: AINEKOOD: Õppetöö toimumiskoht ei sobi (ÕKE p 432 ja 64). Piirang ei takista vajadusel eriõigustega töötajal õppijat ainele registreerimast.
  • Piirangu märkimiseks vajutage ainete registreerimise info vormil lingile Lisa lubatud olek (vt joonis).

  • Avanenud vormil täitke märkeruut sobiva toimumiskoha ees ja vajutage nupule Lisa valitud väärtused. Näiteks, kui määrate piiranguks Õppetöö Tallinnas, saavad sellele ainele registreeruda ainult need, kellele on see olek korraldusega määratud.
  • Piirangu eemaldamiseks vajutage piirangu (mainitud juhul kõrvaoleku) lingile.