Loomisel olekus toimumine tuleb viia sisekasutusse ja seejärel kinnitada. Sisekasutusse viimiseks vajutage toimumise andmetes nupule Sisekasutusse (vt joonis).