Muuta saab kõikides olekutes toimumiste kõiki andmeid, erandiks on ainult toimumisaeg, mida ei saa muuta enam pärast seda, kui toimumisele registreeritud isikud on määratud täiendusõppeprogrammil õppijaks nendeks kuupäevadeks.

Toimumise info muutmiseks vajutage toimumise andmetes nupule Muuda (vt joonis).

Kui osaliselt või täielikult veebipõhine toimumine on seotud Moodle'i kursusega, tuleb õpetamisviisi määramiseks auditoorseks õppeks või õppeks posti teel tuleb kustutada seos Moodle'i kursusega.