ÕISi pealehel lingile Teated (lugemata teadete korral on link rasvases kirjas, sulgudes lugemata teadete arv) vajutamise järel avaneb teadete haldamise keskkond (vt joonis) milles:
  • näete kõiki teile ÕISi vahendusel saadetud teateid (kaust Saabunud);
  • saate ise koostada ja saata teistele ÕISi kasutajatele nende teadete postkasti ja ülikooli e-posti aadressile (@ut.ee) teateid (nupud Koosta teade, Vasta, Vasta kõigile, Saada samadele);
  • näete enda ÕISi vahendusel saadetud teateid (kaust Saadetud).

Teadete postkast on ka üks ülikooli ametlikest üliõpilaste teavitamise vahenditest.

Töötajana saate teadete postkasti kaudu teate saata oma üksuse ÕISi koordinaatoritele ja nõustajatele, nime järgi otsides ka ükskõik millisele ülikooliga seotud isikule.

Teadetega on seotud järgmised teemad.